logo Brna

logo Brna

HISTORIE

HISTORIE TAK HELLAS BRNO

 

Počátky organizovaného zápasnického sportu v Brně, sahají až do roku 1897 kdy tvořila velkou část obyvatelstva města německá menšina a sport byl na okraji zájmu společnosti. Tehdy 13.října 1897 jsou schváleny stanovy a povolena činnost ČAK Hellas Brno – prvnímu českému sportovnímu klubu v Brně. Největší podíl na vzniku klubu má Richard Hromada zakladatel, náčelník, závodník a funkcionář klubu. Klub zpočátku nebyl zaměřen pouze na zápas, nýbrž byl klubem všesportovním – jízda na kole, atletika, úpoly, míčové hry aj.

 

R.Hromada  

RICHARD HROMADA

 

HISTORIE ZÁPASU

Výraz slova zápas vychází ze staročeského „chytivše se zápasy šli“ tedy uchopit soupeře v pase. Ve Velké Británii a USA používají výraz pro zápas wrestling, v Německu ringen, kampfen, ve Francii lutte, a v Rusku borba .

„Zápas je jedním z nejstarších tělesných cvičení; jest obrazem boje člověka, jenž užívá výhradně svých přirozených zbraní, aby přemohl svého soupeře. O zápasu mluví historie národů. V šerém dávnověku byl člověk, pán tvorstva, odkázán v boji o svoje bytí pouze na tělesné síly, udělené mu přírodou, a až sem sahají stopy dnes tak vyspělého zápasnického umění “.

Zápas patří do sportů upolových a úpoly provází lidstvo od nepaměti. Zde je stručná historie zápasu a tím pádem i některých úpolů, protože ne vždy v historii lze s určitostí říci, že zrovna z daného sportu se dnešní zápas vyvinul.

 


© Copyright 2010   TAK HELLAS BRNO       vytvořil: mikrech     grafický návrh: Ezop       .L.