logo Brna

logo Brna

HISTORIE TAK HELLAS BRNO

 

Počátky organizovaného zápasnického sportu v Brně, sahají až do roku 1897 kdy tvořila velkou část obyvatelstva města německá menšina a sport byl na okraji zájmu společnosti. Tehdy 13.října 1897 jsou schváleny stanovy a povolena činnost ČAK Hellas Brno – prvnímu českému sportovnímu klubu v Brně. Největší podíl na vzniku klubu má Richard Hromada zakladatel, náčelník, závodník a funkcionář klubu. Klub zpočátku nebyl zaměřen pouze na zápas, nýbrž byl klubem všesportovním – jízda na kole, atletika, úpoly, míčové hry aj.

 

R.Hromada  

RICHARD HROMADA

 

Před první světovou válkou stihli borci našeho klubu dosáhnout mnoha úspěchů : vítězství běžce Valenty (Orlíka) v marathonu, úspěchy chodce Drápely, cyklisty Konopáče, diskaře Böhma, oštěpáře Stránského nebo běžce Vincoura. Mezi největší úspěchy z pohledu zápasnického patří titul mistra Evropy z roku 1903, který vybojoval ve stylu řecko-římském Gustav Frištenský v Rotterdamu.

          1899                                                                        G.Frištenský

           FOTOGRAFIE Z POČÁTKŮ KLUBU 1899                                                                         GUSTAV FRIŠTENSKÝ

 

 

Po vypuknutí I.světové války – 1914, byla řada členů nasazena na bojiště a činnost klubu byla přerušena.

O meziválečném období a činnosti klubu máme jen kusé informace. Činnost klubu po I.světové válce byla obnovena snahou R. Hromady, avšak už jen se specializací na těžkou atletiku – vzpírání a zápas. V této době opět klub dosahuje mnoha sportovních úspěchů.

 

V letech 1939 – 1945 zažívá klub těžké časy, hrozí dokonce jeho zánik. Po usnesení valné hromady přechází 13.května 1940 – ČAK Hellas Brno pod jeden z největších brněnských sportovních klubů S.K. Židenice, vzniká Hellas – těžkoatletický odbor S.K. Židenice .

I za protektorátu naši borci bojovali na turnajích o vítězství, ať již v rámci Brna, nebo jeho okolí.

Po skončení II.světové války klub opravuje tělocvičnu na Lidické ulici a začíná se znovu sportovat.Podle tehdejšího trenéra a náčelníka Vl.Nováka nebyla na turnajích, pořádaných v sále královo-polského Besedního domu výjímečná  účast 150 borců a 600 přihlížejících diváků“  V této době mezi nejlepší zápasníky patří : Tuček , bratři Odehnalové , Žemla , Krejčí a další., mezi vzpěrači pak vyniká Karel Saitl.

 

V březnu 1946 probíhá utkání v zápase a vzpíráni mezi borci našeho klubu a národního týmu SSSR ani velká porážka 1:6 na žíněnce, 1220:1763 kg ve vzpírání, nezměnila nic na poválečné sportovní euforii. Roku 1947 slaví náš klub 50 výročí od jeho založení .

 

Po převratu v únoru 1948 dochází nejen v politice, ale i ve sportu k velkým změnám. Sport začíná být řízen a podporován státem, nově v Brně vzniká „státní“sportovní klub Spartak ZJŠ Brno kam je zařazen i náš klub. Klubu je přidělena tělocvična na Marxově ulici ( dnes Spolková ). Pod vedením Vladimíra Nováka vyrůstá v našem klubu nová generace zápasníků - Hrubý, Matějek a Jalový, ke konci 50.let pak Krejčí, Líbezný, Skoupý, Nováček, Sedlák, Kosík…  1957 vzniká policejní klub Rudá Hvězda Brno trenérem je Kamil Odehnal, naši borci zde  v průběhu vojny dostali možnost kvalitní přípravy a účast v I.lize.

V roce 1960 dochází k částečnému propojení Rudé Hvězdy a našeho klubu – společná tréninková příprava. Vyrůstají borci jako - Jeřábek, Novák, Žáček, Brůžička, Krejzek, Veselý, Boháč,…

Odchod Kamila Odehnala roku 1963 do Ostravy znamená sloučení našeho klubu a Rudé Hvězdy a postupný přechod na zápas -  volný styl .

Začínající středisko talentované mládeže přejímá Bedřich Pavliňák a vychovává budoucí úspěšné zápasníky: Placar, Ohainka, Musil, Lahoda, Šebetovský, Burian, Machát, Vopelka, Velecký …

 

V 70 letech vznikají zápasnické kroužky kde jako trenéři působí Miroslav Žáček, Jan Machát, Jiří Šimák a později Antonín Jalový. Tradice úspěšné práce s mládeží pokračovala:  Prukner,  bratři Novotní, Klepáčkovi, Pospíšil, Hlouch, Hrouzek, Kolomazník, Peringer, Neuwirth, J.Petlák….

 

Roku 1977 se klub stěhuje z tělocvičny na Marxově ulici do nových tréninkových prostor v Brně Řečkovicích  při ZŠ Horácké nám. Jan Machát zde založil školní kroužek zápasu a Žáček a Velecký pokračovali v přípravě mládeže a dospělých.

 Dorost 1981Senioři 1981

SENIOŘI A DOROSTENCI Z ROKU 1981

 

Škoda, že bez součinnosti Střediska talentované mládeže B.Pavliňáka, které se na několik následujících let od kolektivu  fakticky oddělilo… Vzájemná rivalita mezi oddílem a STM zpočátku nesla užitek: Hrabaň, Elzner, bratři  Jaloví, Krejčiříkovi, Burianovi a Blaškovi, Remeš, Širmer,  Gajarský,  Jarý, Svoboda, Krechler, Dvořák,  Konečný, Daněk, Šujan, Nový, bratři Sedlákové, Sláma, Zelinka, Kučera, Nečas, Mottl, Gajdoš a jiní získávali další a další tituly a medaile.

V roce 1986 se stává trenérem Střediska talentované mládeže Miroslav Žáček část borců odešla  do RH Praha a většina borců s aktivní činností skončila. Díky spolupráci s J.Machátem a A.Jalovým vyrůstali další kvalitní borci.

V roce 1988  založili trenéři Ludvík Suchý a Vlastimil Hubáček kroužek dívčího zápasu, který otevřel dlouhou tradici brněnského ženského zápasu. V témže roce za spolupráce s TJ Zbrojovka začíná výstavba naší posilovny v Brně Řečkovicích

.

Dívky 1989

SKUPINA DÍVEK Z ROKU 1989

 

Rok 1989 přinesl velké změny nejen politické, částečně je omezena státní péče o sport a TJ Zbrojovka Brno, klub pod kterým náš klub existoval více než 40 let zaniká.

6.5.1991 se valná hromada domluvila na osamostatnění klubu pod staronovým názvem TAK Hellas Brno.

Stanovy klubu byly schváleny Ministerstvem vnitra 15.5.1991 a novým předsedou byl zvolen Mgr.Evžen Vopelka. Ještě v témže roce uzavřeli „nadšenci“ z řad členů Smlouvu o dostavbě plánované budovy  posilovny.

Roku 1992 byla dostavěna budova posilovny a slavnostně otevřena.

Po rozpadu Československa roku 1993 a vzniku České Republiky skončila dlouholetá  „nadvláda“ slovenských volnostylařů, kteří (až na vyjímky) nejméně po dvě desetiletí drželi pod svojí kontrolou reprezentaci na vrcholných světových a Evropských soutěžích.

Vzniká reprezentace ČR a reprezentačním trenérem mládeže se stává Miroslav Žáček. Do reprezentace byli zařazeni: Hrabaň, Daněk, Elzner, Zelinka, Burian, Nečas, Černohlávek, Žáček, Kulveit, sestry Ská-celovy,  Drahošová a další.

Do trenérské práce se aktivně zapojili I.Elzner, P.Hrabaň, J.Šebetovský, L.Matkovský a neoficiální Sportovní třídy vedl i nadále J.Machát.

Roku 1994 byla oficiálně schválena činnost sportovních tříd zápasu při ZŠ Horácké náměstí, pod vedením učitele Pavla Tomáška, který vystřídal dlouholetého trenéra žáků J.Macháta.

V r.1996 rozšířili zbývající „nadšenci“ prostory Posilovny o dosud školou nevyužívané „proluky“ a o rok později odešel ze školství P.Tomášek. Funkci vedoucího trenéra Sportovních tříd zápasu převzal Miroslav Žáček.

 

1997

SETKÁNÍ GENERACÍ ZÁPASNÍKŮ V ROCE 1997

 

Roku 1997 slavil klub 100 let od svého založení, byl uspořádán mezinárodní turnaj, kde naši závodníci a závodnice obsadili přední příčky. Od roku 1998 se stal TAK Hellas členem zápasnické skupiny NELSON, která pořádala zápasnická soustředění, soutěže a dokonce i zajišťovala platy trenérů několika klubů. V této době zažívá český zápas „zlatou éru“ na závody jezdí až 600 účastníků, bohužel tato éra rychle končí v důsledku finančního krachu skupiny Nelson.

Hlavně ve Sportovních třídách, v nichž vypomáhali kromě Dagmar Skácelové a Milana Žáčka jako trenéři i P.Šujan, J.Nečas, M.Černohlávek a  P. Budín, mezitím vyrůstali další nadějní chlapci a dívky: Balík, sestry Friedrichovy, Ratislav, Šrámko, Šromovská, Vozdecká, Žilka, Illeová, Foltán,  Kráčmar, Novotný, Slabý, Horák, Kuhn, M.Mikešová, bratři Pruknerové, Trávník, Vašíček, Zikušková a další…

V roce 2000 byla ministerstvem školství zahájena akce zřizování státem podporovaných sportovních tříd, kam díky snaze F.Nečase byl zařazen i náš klub.

2002 Proběhla státem dotovaná nástavba posilovny v níž vznikla speciální zápasnická tělocvična. Zde se pod vedením trenéra Milana Veleckého zformoval základ borců pro účast klubu v I.lize v.s. kterou naši borci roku 2005 vyhráli.

V rámci snahy o zkvalitnění výběru dětí do Sport. tříd byla ve spolupráci s vedením školy zřízena  „Sportovní přípravka“ pro žáky 3.-5.tříd ZŠ. Díky tomu i nadále končili školní docházku perspektivní, k úspěšné aktivní činnosti dostatečně připravení absolventi: M.Dvořák, bratři Kéryové, Martináková, Novotný, Očadlík, Řezáčová, Stojan, Chudomel, Kreysová, sourozenci Pavlíčkovi, J.Dočkal, J.Dvořák, Lecián, Piták, Slabotinská, Zoder, po nich Barták, Jarý, Jordanová, Kuchta, T.Mikešová, Pašek, Saulová, Švéda…

Nabídku kvalitní sportovní přípravy ve středisku Olympu Praha přijaly Lenka Martináková, Eva Kreysová a Petra Illeová.

V roce 2007 oslavil klub 110 let od  založení, byl uspořádán 1.ročník snad do budoucna pravidelně konané Velké Ceny města Brna v zápase v.s. – zde naši borci a dívky získali 1.místo v hodnocení družstev.

V roce 2008 náš borec Jiří Pašek získal 3.místo na Mistrovství Evropy v.s. kadetů a to díky usilovné práci reprezentačního trenéra Milana Žáčka a Pavla Kučery a mnoha dalších, kteří se na jeho přípravě podíleli.

V roce 2010 se opět ukázalo, že směr, kterým se vydali naši trenéři je dobrý. Na mistrovství Evropy kadetek v Sarajevu obasdla Adéla Hanzlíčková skvělé 3.místo. Klub pořádal na podzim již 4.Velkou cenu Brna a opět se bylo na co dívat přijelo na 150 sportovců z 5 států Evropy. Také pokračuje úspěšná spolupráce s běloruským klubem z města Mogilev kam jezdí naši chlapci a  dívky na soustředění. 

A v neposlední řadě naši muži stále nastupují v I.lize dužstev ve volném stylu apatří mez špičku v ČR.

V dnešní době se naše dívky a chlapci účastní mnoha mezinárodních soutěží. Jsou zařazeni do reprezentace ČR a reprezentují nás na ME i MS.

Díky skvělé práci trenérů Milana Žáčka, Pavla Kučery, Dagmar Kuchovské a Milana Veleckého, vyrůstají nový talentovaní zápasníci.

TAK Hellas Brno  patří k největším a nejúspěšnějším zápasnickým klubům v ČR a věříme, že i nadále bude. Tudíž lze jen popřát světlou budoucnost.

 

I. liga 2005    Bohemka 2007

                                              MISTŘI, I.LIGA SENIORŮ 2005                     VÍTĚZOVÉ, PRAHA 2007

 

PODROBNOU HISTORII KLUBU LZE PŘEČÍST NÍŽE  

110 LET TAK HELLAS BRNO 


© Copyright 2010   TAK HELLAS BRNO       vytvořil: mikrech     grafický návrh: Ezop       .L.