logo Brna

logo Brna

Velká cena Brna 2016

24.6.2017 MEZINÁRODNÍ TURNAJ V ZÁPASE VOLNÉM STYLU 

POŘADATEL - TAK HELLAS BRNO 

V ROCE 2017 VÝROČÍ 120 LET OD ZALOŽENÍ KLUBU

 

VELKÁ CENA MĚSTA BRNA 2017
Mezinárodní turnaj v zápase ve volném stylu.

Pořadatel:   TAK Hellas Brno, Horácké nám. 15, Brno – Řečkovice,  PSČ  621 00.
Datum konání:   sobota 24.06. 2017
Místo konání:   Sportovní hala, Obřanská 646/13, 614 00 Brno-Maloměřice

Ředitel soutěže:   Mgr. Evžen Vopelka, mobil 602 526 035
Hlavní rozhodčí:   Mgr. Petr Skalický, mobil 775 301 551
Organizační pracovník:   Mgr. Milan Žáček, mobil 724 263 873
Finanční záležitosti:   Ing. Dagmar Kuchovská, mobil 731 183 927
Lékařská služba:   zajistí pořadatel
Startují:   pozvaní závodníci z ČR a zahraničí v kategoriích:

PŘÍPRAVKA A, chlapci      
ročníky 2006 – 2007

28 – 31, 35, 39, 43, 47, 52, 52 – 57 kg

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ                
ročníky  2004 – 2005

31 – 35, 39, 43, 47, 52, 52 – 57 kg

ŽÁKYNĚ                       
ročníky 2002 – 2003 (2004 s písemným souhlasem rodičů)

48 – 52, 56, 60 – 65 kg  (+ 1kg tolerance)

ŽÁCI                           
ročníky 2002 – 2003  (2004 s písemným souhlasem rodičů)

42 – 46, 50, 54, 58, 63, 63 – 69 kg  (+ 1kg tolerance)

KADETKY                      
ročníky  2000 – 2001 (2002 s písemným souhlasem rodičů)
56 – 60, 65 – 70 kg  (+ 1kg tolerance)

KADETI                          
ročníky  2000 – 2001 (2002 s s písemným souhlasem rodičů)

58 – 63, 69, 69 – 76 kg  (+ 1kg tolerance)

SENIOŘI                         
ročníky 1999 a starší  (závodníci mladší 18ti let s písemným souhlasem rodičů)

65 – 70, 74, 86, 97, 97 – 125 kg  (+ 2kg tolerance)

Předpis: Zápasí se dle pravidel UWW a úprav pro soutěže SZČR, včetně jejich doplňků.
Systém párování do pěti závodníků každý s každým, nad pět závodníků systém A, B.

Startovné:  70,-Kč / startující (mimo zahraničních hostů).

Ubytování:  Závazné přihlášky včetně počtu ubytování zašlete do 21.05. 2017 na e-mail: hellas.brno@centrum.cz
Cena ubytování – cca 300,-Kč os/noc

Ceny: závodníci všech kategorií, kteří se umístí na prvních třech místech, obdrží medaili a diplom. Družstva, která v součtu bodů za umístění jednotlivců (systém  10,9,8…1bod) obsadí 1-3. místo, získají pohár a diplom.

Program turnaje:
pátek   23.06.  17,00 – 19,00 hod.  – registrace a vážení v Posilovně TAK Hellas Brno, Horácké nám. 15., Brno-Řečkovice
sobota 24.06.    8,30 –   9,30 hod.  – registrace a vážení v hale Obřanská 646/13

9,30 – 10,30 hod.  – příprava tabulek
10,30 – zahájení turnaje, po jeho ukončení, vyhlášení výsledků a předání cen.

Rozpis byl schválen STK SZČR dne: 27.02.2017.

Poznámka:
V průběhu akce možnost občerstvení přímo v hale!
Pořadatel neručí za případné ztráty, nebo poškození majetku účastníků, trenéři (vedoucí výprav) odpovídají za kázeň svých svěřenců v průběhu turnaje i za škody, vzniklé na ubytovně!

 

Mgr. Evžen Vopelka                       Ing. Libor Bílek                           Mgr. Milan Žáček
ředitel soutěže                          předseda STK SZČR                      organizační pracovník


 

Czech Republik   Slovakia   Germany 2008 - 2013, 2015   Poland   Hungary   Croatia   Bulgaria   Belgium

VC BRNA 2016      VC BRNA 2015      VC BRNA 2014      VC BRNA 2013      VC BRNA 2012

VC BRNA 2011      VC BRNA 2010      VC BRNA 2009      VC BRNA 2008      VC BRNA 2007© Copyright 2010   TAK HELLAS BRNO       vytvořil: mikrech     grafický návrh: Ezop       .L.